ஞாயிறு, 17 அக்டோபர், 2021

வங்கிப் பணிக்காக காத்திருக்கும் பார்வையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு அறிய வாய்ப்பு!

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு


வங்கிப் பணிக்காக காத்திருக்கும் பார்வையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு அறிய வாய்ப்பு.

IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) தேசியமயமாக்கப்பட்ட பொதுத்துறை வங்கிகளில் க்லார்க் பணிக்கான தேர்வினை அறிவித்துள்ளது.

இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள  பார்வையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு 9 பணியிடங்கள்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆண்டு முதல் வங்கி க்லார்க் பணிக்கான தேர்வினை தமிழிலேயே எழுதலாம்.

பார்வையற்றோருக்கான வயது வரம்பு தளர்வு விவரம்:

பொதுப்பிரிவு 10 ஆண்டுகள்.

OBC பிரிவு 13 ஆண்டுகள்.

SC/ST பிரிவு 15 ஆண்டுகள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 27.10.2021

https://ibpsonline.ibps.in/crpcl11jun21/

பார்வையற்ற பட்டதாரி பணி நாடுனர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்